Star схема е денормирана, но каква е разликата между Snowflake схема и OLTP схема, тъй като и двете се нормализират с множество присъединявания? Не са ли изградени една и съща схема на Snowflake и OLTP?


Отговор 1:

Да, схема на снежинката е нормализирана и звездна схема денормализирана за таблиците с размерите. Разликата е главно за това, за какво да ги използвате (OLAP с големи заявки срещу OLTP с много малки актуализации), а не непременно самата схема. Все пак, схема на снежинка обикновено съдържа таблици с факти, които можете да разпределите между няколко таблици, ако искате да направите основно OLTP с това. Това не е толкова въпрос на схемата, колкото въпрос на вашия логичен / концептуален дизайн на DB. Освен това ще имате други идеи какво да правите с по-стари данни, как да индексирате нещата и т.н.


Отговор 2:

OLTP не е схема.

OLTP е просто етикет, поставен върху система от бази данни, която обработва транзакции.

Схемите на базата данни на OLTP наподобяват схема на снежинка по някакъв начин, но не са обвързани с нея по начина, по който OLAP база данни трябва да я използва.

Схемите за звезди и снежинки са предназначени за целите на анализа, тя изисква централизирана таблица с факти, заобиколена от измерения и подразмери, които описват фактите.