Конгресът на американските губернатори ли е част? Каква е разликата между Камарата на представителите и Сената?


Отговор 1:

Управляващите не са част от Конгреса, те са част от изпълнителната власт, а не от законодателната. Двете палати на Конгреса имат различни функции. Сенатът одобрява договорите, потвърждава съдилищата на Върховния съд, федералните съдии, служителите на ниво кабинет и е органът, който изпраща законопроекти в Белия дом, за да стане закон. Къщата е там, откъдето произхождат законопроектите, те са отговорни за започване на производство по импийчмънт и докато сенаторите представляват цяла държава, членовете на Камарата представляват един район в щата. Има 4 слабо населени държави, в които няма достатъчно хора, които да оправдаят повече от 1 конгресна област, така че 1 представител представлява цялата държава, но мандатът е 2 години, докато сенатският мандат е 6 години. В президентската линия на наследството председателят на Камарата е първи по ред след вицепрезидента и президентът Pro Tempore на Сената на следващо място след тях. Председателят на Камарата е лидер на какуса, но в Сената лидерът на мнозинството е този с реалната власт, докато президентът Pro Tempore е по-символичен.


Отговор 2:

Конгресът на Съединените щати е съставен от две камари, Сенатът и Камарата на представителите на САЩ. ... Сенатът има определени отговорности, които Камарата на представителите не изпълнява. Тези отговорности включват съгласие за договори и потвърждаване на федерални служители като съдилищата на Върховния съд.

Какви са отговорностите на Сената? Правомощия и процедури. Съгласно Конституцията, Камарата на представителите има правомощието да ръководи правителствено длъжностно лице, което всъщност служи като прокурор. Сенатът има единствената власт да провежда дела за импийчмънт, като по същество изпълнява функциите на съдебни заседатели и съдии.

Какви са отговорностите на Къщата? Камарата на представителите има две основни задачи: вземане на закони и контрол на работата на правителството. Основната задача на Сената е разглеждането на законопроекти, одобрени от Камарата на представителите. Сенатът използва само ограничено правото си на контрол върху работата на правителството.


Отговор 3:

Не. Управителите на отделни щати в Съединените щати не са членове на Конгреса. Те са политическите ръководители на щатите, в които са избрани на тази длъжност.

Бих ви предложил да прочетете Конституцията на Съединените щати и да прегледате цитираните уебсайтове, за да получите ясно разбиране за отделните роли на Камарата на представителите на САЩ и Сената на САЩ. Основните разлики са, че Камарата на представителите се избира изцяло на всеки две години. Членовете се избират от представителни райони в рамките на държави въз основа на населението. Членовете на Конгреса трябва да са на възраст поне 25 години, за да бъдат избрани на длъжност.

Членовете на Сената на Съединените щати трябва да имат най-малко 30 години, за да бъдат избрани на тази служба. Има двама членове на Сената, избрани от всяка държава за срок от шест години. HTTPS: //www.visitthecapitol.gov / ...


Отговор 4:

Не. Управителите на отделни щати в Съединените щати не са членове на Конгреса. Те са политическите ръководители на щатите, в които са избрани на тази длъжност.

Бих ви предложил да прочетете Конституцията на Съединените щати и да прегледате цитираните уебсайтове, за да получите ясно разбиране за отделните роли на Камарата на представителите на САЩ и Сената на САЩ. Основните разлики са, че Камарата на представителите се избира изцяло на всеки две години. Членовете се избират от представителни райони в рамките на държави въз основа на населението. Членовете на Конгреса трябва да са на възраст поне 25 години, за да бъдат избрани на длъжност.

Членовете на Сената на Съединените щати трябва да имат най-малко 30 години, за да бъдат избрани на тази служба. Има двама членове на Сената, избрани от всяка държава за срок от шест години. HTTPS: //www.visitthecapitol.gov / ...