Пророчеството на Борис Джонсън в Парламента е обявено за „незаконно“. Каква е разликата между незаконно и незаконно?


Отговор 1:

Пророчеството на Борис Джонсън в Парламента е обявено за „незаконно“. Каква е разликата между незаконно и незаконно?

Добре, че пророгирането не е незаконно, но начинът, по който беше направен, беше незаконен.

От друга статия.

Black's Law Dictionary определя незаконния, тъй като не е разрешен от закона, незаконен. Незаконността се определя като забранена от закона, незаконна. Семантично има малка разлика. Изглежда, че нещо незаконно е изрично забранено от устава, а нещо незаконно просто не е изрично разрешено.

Така че да фина, но важна разлика.


Отговор 2:

„Незаконно“ означава неоправдано или санкционирано от закона, докато „незаконно“ означава, специално предвидено от закона.

Ако нещо е незаконно, съдът може да постанови отмяната му, но обикновено няма наказание, извършено от извършителя.

Ако нещо е незаконно обаче, съдът може да осъди извършителя да бъде наказан.