С колко точки би се подобрил IQ на нормалното дете на година, ако той трябваше да прави по един IQ тест всяка година (ако има такива данни)? Има ли разлика между скоростта на подобряване на коефициента на интелигентност на нормалното дете и тази на надарения?


Отговор 1:

IQ не е мярка за знание, а по-скоро мярка за интелигентност или способност за получаване / задържане на знания. Въпреки че има начини за подобряване на IQ, тестовете са предназначени да ви дадат приблизително еднакъв резултат. Взех тест за iq преди три години и преди месец и резултатът от скорошния ми беше един по-висок от стария, който е такъв, какъвто трябва да бъде. Коефициентът на интелигентност обикновено не се променя повече от 5-10 през целия ви живот.


Отговор 2:

Теоретично IQ на детето ще остане същото. Стандартизираните IQ тестове разглеждат сериозно валидността и надеждността. Именно това ги прави стандартизирани тестове. Валидността задава въпроса, тествате ли за конструкцията, която се опитвате да тествате? Надеждността задава въпроса, получихте ли резултата, който сте заслужили? Надеждността на теста гарантира, че участниците в теста ще получат приблизително една и съща оценка всеки път, когато тестват. Не трябва да има промяна (или незначителна промяна) от тест към тест.