Казва ли някъде в Библията разликата между Сатана и дявола?


Отговор 1:

Сатана, чието име (съвсем подходящо) просто означава "обвинител", а не непременно "злият", първоначално е бил просто герой в Книгата на Йов. Сатана всъщност е ангел на Небето - явно такъв в добро състояние - който е приятел на Бога и е високо оценен от Бога, че може да говори свободно с Бога и дори да направи „залог“ с него… всичко без негативни последици за Сатана лично.

Ефектите върху Job обаче не бяха толкова приятни. :)

Но с течение на времето Сатана от време на време се представяше за други, винаги като изкусител, опитвайки се да дерайлира и да поквари жертвата. Тъй като изкушението беше естествена функция на „дявола“, това естествено доведе Сатана да бъде разглеждан като „зъл“, ако не всъщност най-злите или тъмните, или падналите ангели, до точката, в която той стана „Злият . "

И накрая, в известна история в Новия Завет, Исус отива в пустинята, само за да бъде многократно изкушен от Сатана ... да обърне гръб на Бога, точно както Иов се изкушаваше да направи.

В тези размени Исус естествено отхвърля Сатаната с известна степен на презрение ... „Застани зад мен, сатана!“ (Той може също така да е казал: „Махни ме от сатаната!“)

След това християните - според мен повече от евреите - дойдоха да идентифицират Сатана с върховното Зло, наричано още „дявола“. Но Сатана не започнал по този начин.

Интересно е, че има и други имена за „Дяволът“. Друг често срещан е Луцифер, ангел, който беше изгонен от Рая. Но моят личен фаворит е Beelzebub. На иврит и ханаански език името "Баал" просто означава "господар". Последователите на Баал го смятат за него, а не за YHWH, за върховно същество. Еврейските жреци критикуват и определят Баал (господар) като „Властелин на мухите“, позоваване на гниещ труп или плът или дори екскременти ... за най-отблъскващото и отвратително нещо, което еврейските свещеници могат да измислят.

И „Властелинът на мухите“ беше представен на иврит като „Ba'al-ze-Bub“, който сега наричаме „Велзевул“.

Както и да е, в християнския свят Сатана, Луцифер, Велзубуб и "Дяволът" се объркаха. В крайна сметка дори Змията от Райската градина се считаше за проява на същото същество. Поне повечето християни се чувстват така; Евреи, не толкова.

„Ей, хубава мамо, не би ли искала да вкусиш от тази вкусна ябълка и да станеш като Бог? Знам, че искаш. "

Със сигурност това е говорил Дяволът. :)


Отговор 2:

Нека оставим писанията да обясняват. Първата поява на Сатана беше в Райската градина, когато чрез змията изкуши Ева.

Битие 3: 1 започва с разказа: „Сега змията беше най-предпазлива от всички диви животни от полето, които Йехова Бог създаде. Така каза на жената: „Бог наистина ли каза, че не трябва да ядеш от всяко дърво в градината?“

Откровение 12: 9 идентифицира тази „змия, Дяволът и Сатана като един и същи човек“. И така, големият змей беше хвърлен, оригиналната змия, тази, наречена Дявол и Сатана, която заблуждава цялата обитаема земя; той беше хвърлен на земята и ангелите му бяха хвърлени заедно с него. "

В разказа на Матей за изкушението на Исус също се изяснява, че Дяволът и Сатана са едно и също лице.

Матей 4: 8: „Отново дяволът го заведе на необикновено висока планина и му показа всички царства на света и тяхната слава.“ Отговорът на Исус? Матей 4: 10–11, „Тогава Исус му каза:„ Махай се, сатана! Защото е писано: „Господ, твоят Бог, трябва да се покланяш, и само на него трябва да извършиш свещена служба.” 11 Тогава дяволът го остави, аз и погледнете! ангелите дойдоха и започнаха да му служат. ”

Няма разлика между Сатана и дявола. Те са едно и също духовно създание.


Отговор 3:

Нека оставим писанията да обясняват. Първата поява на Сатана беше в Райската градина, когато чрез змията изкуши Ева.

Битие 3: 1 започва с разказа: „Сега змията беше най-предпазлива от всички диви животни от полето, които Йехова Бог създаде. Така каза на жената: „Бог наистина ли каза, че не трябва да ядеш от всяко дърво в градината?“

Откровение 12: 9 идентифицира тази „змия, Дяволът и Сатана като един и същи човек“. И така, големият змей беше хвърлен, оригиналната змия, тази, наречена Дявол и Сатана, която заблуждава цялата обитаема земя; той беше хвърлен на земята и ангелите му бяха хвърлени заедно с него. "

В разказа на Матей за изкушението на Исус също се изяснява, че Дяволът и Сатана са едно и също лице.

Матей 4: 8: „Отново дяволът го заведе на необикновено висока планина и му показа всички царства на света и тяхната слава.“ Отговорът на Исус? Матей 4: 10–11, „Тогава Исус му каза:„ Махай се, сатана! Защото е писано: „Господ, твоят Бог, трябва да се покланяш, и само на него трябва да извършиш свещена служба.” 11 Тогава дяволът го остави, аз и погледнете! ангелите дойдоха и започнаха да му служат. ”

Няма разлика между Сатана и дявола. Те са едно и също духовно създание.


Отговор 4:

Нека оставим писанията да обясняват. Първата поява на Сатана беше в Райската градина, когато чрез змията изкуши Ева.

Битие 3: 1 започва с разказа: „Сега змията беше най-предпазлива от всички диви животни от полето, които Йехова Бог създаде. Така каза на жената: „Бог наистина ли каза, че не трябва да ядеш от всяко дърво в градината?“

Откровение 12: 9 идентифицира тази „змия, Дяволът и Сатана като един и същи човек“. И така, големият змей беше хвърлен, оригиналната змия, тази, наречена Дявол и Сатана, която заблуждава цялата обитаема земя; той беше хвърлен на земята и ангелите му бяха хвърлени заедно с него. "

В разказа на Матей за изкушението на Исус също се изяснява, че Дяволът и Сатана са едно и също лице.

Матей 4: 8: „Отново дяволът го заведе на необикновено висока планина и му показа всички царства на света и тяхната слава.“ Отговорът на Исус? Матей 4: 10–11, „Тогава Исус му каза:„ Махай се, сатана! Защото е писано: „Господ, твоят Бог, трябва да се покланяш, и само на него трябва да извършиш свещена служба.” 11 Тогава дяволът го остави, аз и погледнете! ангелите дойдоха и започнаха да му служат. ”

Няма разлика между Сатана и дявола. Те са едно и също духовно създание.