Как можете да определите разликата между ADHD при възрастни и BPD?


Отговор 1:

Можете ли да преминете през всички различни емоции за един ден само от ситуацията в момента? Тогава вашият ADHD. Или оставате в едно и също настроение дни, седмици, месеци и след това внезапно щракнете към различно, без промяна в ситуациите? Тогава вашият вероятно биполярен.

Моето мнение за моя собствен опит и изследвания.

И просто причината тъгата ви за нещо не ви прави депресирана. (История със среден размер, която върви с това, но не се чувствам като да влезеш в нея. Lol. SQUIRREL!)

ADHD / ASD тук нямам нищо против