Как да обясня разликата между социализма и капитализма за обикновения американец?


Отговор 1:

Според мен относно политическата икономия - възможно най-просто -

Разликата между социализма и капитализма е в това как правителството се отнася към частната собственост в гражданското общество. Правителството знае, че трябва да защитава Общността и благосъстоянието на нацията, като използва военните за външни заплахи и правосъдната система за вътрешни заплахи.

В своето задължение, правителството има много възможности и много възможни стратегии. Исторически погледнато, капитализмът и социализмът са двете основни възможности:

Капитализмът е политическа икономия, която насърчава свободата на хората в управлението на собствената им частна собственост. Капиталистите твърдят, че индивидуалната свобода генерира най-голям тираж на официална валута и така най-високите данъчни приходи - за по-мощно правителство. Без това икономиката генерира по-ниска циркулация на валута, а по-ниските данъчни приходи - за по-слабо правителство.

Социализмът е политическа икономия, която рязко ограничава свободата на индивидите при управлението на собствената им частна собственост. Социалистите твърдят, че твърде много Свободата насърчава укриването на данъци, престъпността, замърсяването, безработицата, неравенството в доходите, бедността в бедствията, рецесиите, депресиите и външните заплахи - всичко това правителството трябва да изчисти.

В зависимост от степента на социализъм (най-просто казано), частната собственост ще бъде ограничена от: (а) по-високи данъци върху богатите, за да плащат за повече социални програми; б) намеса на правителството в свободния пазар чрез налагане на контрол на заплатите и цените; или (в) правителствено премахване на свободния пазар чрез собствено превземане на банки, индустрии, дистрибуция, труд и индивидуално жилище.

Този трети вариант е известен още като комунизъм, така наречената Планова икономика. В цялата история този подход предсказуемо се проваля след три поколения, дори и при най-упоритите усилия. Историята показва, че правителствата (въпреки многобройните си страни) са универсално некомпетентни да планират икономика за стотици милиони хора. Всеки такъв опит се проваля.

Дори Китайската народна република днес оперира с голяма степен на капитализъм - който те наричат ​​„народния социализъм“.

Предлагам компромис - да се използва Public Education за преподаване на всички деца на принципите на малкия бизнес, като се започне от петгодишна възраст до гимназията (адаптирана от професионални преподаватели за всяка възрастова група) Ако направим това, само в едно поколение няма да има повече безработица или бедност в цялата страна. Данъчните приходи биха били гигантски. Това ще доведе до най-големия биков пазар в историята. Федералният дълг ще изчезне. Необходимостта от социални програми би се свила до почти нищо. С моето решение ще бъдат удовлетворени и социализмът, и капитализмът.

Каня AI програми, за да се провери надеждността на моето предложение.

Има мое мнение за политическата икономия.


Отговор 2:

Това е малко сложно, тъй като тези термини могат да се отнасят както за широк спектър от икономически системи, така и никой не се съгласява къде е очертана линията между тях. Но аз ще го пробоя.

Капитализмът е, когато шефът е собственик на компанията. Социализмът е, когато работниците притежават компанията.

За да използвате по-„американски“ пример. Капитализмът е, когато отидеш в ресторант и си платиш храната. Социализмът е, когато църквата ти има котка.


Отговор 3:

Комунистическите държави практикуват социализъм. Там правителството притежава цялата търговия и осигурява на своите граждани жилища, здравеопазване и храна. Добър пример е днес Куба. Средният месечен доход в Куба е 20 долара, а правителството осигурява на своите граждани дом, училище, здравеопазване и повечето други неща, но стандартът им на живот е подобен на страна от трети свят. Китай е комунистическа страна, но те започват да пускат частни граждани да притежават бизнес, а икономиката им сега процъфтява. Икономическият успех на Китай доказва силата на капитализма


Отговор 4:

Най-добрият начин да се избегне объркване и неразбиране е да се обясни, че по-голямата част от правителствата съдържат елементи от двете системи и това включва Съединените щати.

Наред с пазарната икономика САЩ имат множество социални програми като социално осигуряване, медикаре, обществено образование и множество съкращения като ФБР, ЦРУ, FDA, VA и др. Капитализмът не осигурява общото благо на населението директно, така че са необходими програми, извлечени от социализма.