Как да определим разликата между зяпането, поглеждането, гледането и т.н.?


Отговор 1:

Обикновено има връзка с конотацията на думата или с продължителността на времето, което човек прекарва, гледайки нещо. Да гледаш обикновено е твърд, целенасочен поглед, който запаметява или взема подробно (или в рокоми, разсеяни от красотата, каквото и да е. Контекст, брато) Изравняването е нещо бързо, направено в момент или неволно, просто в процеса на правене на нещо друго (т.е. при друга употреба на думата, оздравителен удар - този, който едва не прескача целева повърхност и няма да нанесе малко или никаква повреда).

Гледането е подобно на гледането, само обикновено предполага различни емоции, като възхищение (за разлика от изучаването) или изненада (за разлика от интензивността на един поглед.) Това е много контекстуална и конотативна разлика със степени на намерение и емоция.