Как си спомняте разликата между хомофони и хомографи?


Отговор 1:

Когато използвате телефона, говорите, т.е. издавате звуци. Когато графирате нещо, вие използвате писалка, т.е.

Хомо-телефонът има общо със звуците, докато хомографът има общо с писмените материали.

Префиксът хомо означава "същото", например, както в хомогенния.

По този начин хомофоните звучат еднакво, докато хомографите са написани по същия начин.

Напишете и правилно са хомофони.

Например вятърът (движението на въздуха) и вятърът (движение на усукване) са хомографи.