Ако прокариотите имат примитивна форма на ядро, тогава защо казваме, че основната разлика между прокариотите и еукариотите е от ядрото?


Отговор 1:
Прокариотите имат примитивна форма на ядро. Тогава защо казваме, че основната разлика между прокариоти и еукариоти е в ядрото?

Кратък отговор: Не, прокариотите нямат "примитивна форма на ядро."

Ако не друго, прокариотите (бактериите) могат да имат нуклеоидна (= „ядроподобна“) кръгова ДНК. Потърсете статии в Уикипедия Cell Nucleus and Nucleolus („органела в ядрото“) и може да научите (голямата!) Разлика.

От статията на oerpub.github.io Нуклеусът и ДНК репликацията (добавена удебелено):

Благодаря за питането, Набах!


Отговор 2:

„Примитивната форма на ядрото“ не е ядро, затворено в ядрена мембрана, което е и какъв е действителният критерий за еукариот (наред с други неща).

Това, което прокариотите имат, е просто буца ДНК и свързани протеини някъде вътре в клетката. Това съществува, защото ДНК е физическа молекула и следователно трябва да съществува някъде вътре в клетката.