На немски език каква е разликата между „колко“ и „колко“?


Отговор 1:

Същата е разликата между „колко“ и „колко“.

Където и да използвате „много“, той се превръща в счетоводна единица и затова говорим нещо в множествено число. Така че използваме 'viele'.

Например: Колко деца имате?

Колко деца имаш

Ако говорите за образувание, което не може да се брои, казва „вода“, то то няма форма за множествено число. В такива случаи не използваме „много“, а по-скоро използваме „много“.

Например: колко вода искате?

Колко вода ти трябва?


Отговор 2:

Няма голяма разлика във виела и виела.

"много" е счетливо, докато "много" не е

много деца = много деца много предимства = много предимства Колко искате? = Колко искате?

Много брашно = много / много брашно Много сол = много / много сол Много вода = много / много вода Колко искате? = Колко искаш?

Има и: - viel = това е като странна форма за множествено число на „viel“, която винаги може да бъде заменена с „viel“ - Какво те потиска? Голяма част. / Viel.- viellichen = много неща (не много използвани) - разнообразни = многообразно - vielorts = на много места - обещаващи = обещаващи.

Дано отговорът ми ви помогне.

Забележка: Аз съм свързан с Института Макс Мюлер.