В HTML, каква е разликата между етикет на етикет и етикет span? Какво правят атрибутите „за“ и „заглавие“?


Отговор 1:

този текст е черен, но този текст е червен

задръжте курсора на мишката над това, за да видите „дрън дрън дрън“.


Отговор 2:

Разликата между етикет на етикет и педя може да бъде описана по-долу:

Атрибутът на

От друга страна, маркерът се използва за оцветяване на част от текст и се използва за групиране на вградени елементи в документ. tag не осигурява визуална промяна сам по себе си и предоставя начин за добавяне на кука към част от текст или част от документ.


Отговор 3:

Разликата между етикет на етикет и педя може да бъде описана по-долу:

Атрибутът на

От друга страна, маркерът се използва за оцветяване на част от текст и се използва за групиране на вградени елементи в документ. tag не осигурява визуална промяна сам по себе си и предоставя начин за добавяне на кука към част от текст или част от документ.