В Java каква е разликата между динамичното свързване и преодоляването на метода?


Отговор 1:
клас животни {public void eat () {System.out.println ("Всичко"); }} клас Кон разширява животни {public void eat () {System.out.println ("Зеленчуци"); }} клас тест {public static void main (String args []) {Animal obj; obj = ново Животно (); obj.eat (); obj = нов кон (); obj.eat (); }}
Всичко зеленчуци

Отговор 2:

искахте ли да попитате разликата между „динамично свързване“ и метод „претоварване“?

Тъй като преодоляването на метода и „викването на виртуален метод“ (динамично свързване) са двете части на полиморфизма на Java и те са „малко по-различни“ от претоварването на метода: същото име на метод, но различен подпис.


Отговор 3:

искахте ли да попитате разликата между „динамично свързване“ и метод „претоварване“?

Тъй като преодоляването на метода и „викването на виртуален метод“ (динамично свързване) са двете части на полиморфизма на Java и те са „малко по-различни“ от претоварването на метода: същото име на метод, но различен подпис.