В оптимизацията каква е разликата между линейно и квадратично програмиране? Кои видове проблеми са подходящи за какъв тип?


Отговор 1:

Плитък начин на мислене е, че основната разлика между едните и другите се състои във факта, че в линейното програмиране човек може да няма продукт между две променливи, което се очаква да се случи при работа на квадратично програмиране.

Така че, като казахте, че винаги, когато трябва да имате продукт между поне две променливи (и този продукт не може да бъде линеаризиран), трябва да останете на домейна на квадратично програмиране.

Дано помогна.

С Най-Добри Пожелания.