На руски каква е разликата между "азбука" и "алфавит"?


Отговор 1:

Няма разлика в значението (азбуката). На стар руски език „азбука” беше и за ABC-книгата.

Ethymologically,

  • "Азбука" [азбука] е от славянски произход и е производно от имената на първите две букви на кирилица "аз" [аз] и "буки" [буки]. "Алфавит" [алфавит] е латинска заемна дума [ от „азбука“] и първоначално това е производно от имената на първите две букви от гръцка азбука „алфа“ и „бета“.