На испански каква е разликата между "состенер" и "когер"?


Отговор 1:
На испански каква е разликата между "состенер" и "когер"?

Съществува значителна разлика между двете, достатъчно, че на практика няма припокриване на значенията и няма смисъл от някакво предположение, че единият може да служи вместо другия.

„Sostener“ означава „поддържам“ на английски език, свързан със запазването на статуса или положението или местоположението на нещо и няма почти нищо общо с държането в ръка.

„Когер“ означава да вземете, вземете или вземете, или да вземете (като автобус или пол на партньора, в зависимост от локала).


Отговор 2:

Sostener: За да се задържи

Когер: За грабване

Пример:

"Вземете нещо и го държите в ръката си"

„Хващаш нещо и го държиш в ръка“

В зависимост от контекста, "sostener" може да означава "поддържане", а "coger" също може да означава "to f * ck".

"Томар" и "Агаррар" са синоними на "Когер" и са взаимозаменяеми (макар че "томар" означава и "да пия").