Има ли разлика между заместник-кмет и заместник-кмет, различна от разликата в титлата?


Отговор 1:

Заглавията и задълженията ще произхождат от закона (щат или град), който създава конкретната община, така че в тази държава изобщо няма съгласуваност. Очаквам обаче само от звука на това, че заместник ще бъде един от няколкото служители, които са докладвали само на кмета и са имали конкретни отговорности - да речем, обществена безопасност. Заместник-кмет може също да бъде определен наследник на кмета в случай на свободно място. Но няма изисквана форма на заглавия като тази в Съединените щати,