Има ли разлика между "груба сила" и "опит и грешка"?


Отговор 1:

Грубата сила е изчерпателно търсене, така че всички комбинации ще бъдат изпробвани, докато не получите решение.

Грубата сила е проба и грешка, със сигурност, че 1 от опитите ще бъде решението. Нарича се „груба“ поради големия брой опити, които по принцип са необходими.

Когато се опитате да отгатнете някоя парола, това е просто опит и грешка. Нямате възможност да изпробвате всички комбинации. Компютърът може да направи това по-бързо за вас, опитвайки всички възможни комбинации, използвайки неговата скорост (груба сила)

Докато вашите усилия използват интелигентност, първо опитайте общи решения, грубата сила просто ще опита всички комбинации в азбучен или числов ред. Друга причина, поради която се нарича груба, не е необходим интелигентен алгоритъм.