Има ли разлика между хранителния бикарбонат от сода и фармацевтичния клас?


Отговор 1:

Да, има разлика между двете. Елементите на хранителните продукти са значително по-малко регулирани от фармацевтичните. Технически е позволено да добавят и нерегламентирани пълнители към хранителни класове, стига да са в списъка на одобрените от FDA. От практическа гледна точка за използването на сода за хляб повечето хлебни соди са достатъчно чисти, че за всяка употреба мога да се сетя за това не би трябвало да има истинска промяна. Приготвянето на сода за хляб е достатъчно евтино, че пълнителите са някак безсмислени. Не можете да пускате на пазара неща, направени с хранителен клас, като медицински консумативи или добавки в търговската мрежа. Освен това трябва да бъдете добри от практическа гледна точка.


Отговор 2:

Предполагам, че обичайната разлика между хранителния и фармацевтичния клас (USP и т.н.): Нивото на примеси. Степента на USP ще бъде по-чиста от хранителната.

Всяко вещество има ниво на примеси, обикновено примесите идват от суровините или от преработката.

Степента на Pharm е най-чистата, класът на храната е достатъчно добър, за да бъде добър за ядене. В индустриалния клас обикновено има повече примеси.