Има ли разлика между "виждането" и "възприемането" и ако да, какво е това?


Отговор 1:

Вижте = Използвате или зрителни органи, позволяващи зрението, очите, или създавате в рамките на осъзнатото умствено разпознаване, след като сте отразили нещо. Това отражение е от лично разбрана информация, която се обработва в рамките на индивида. Той се занимава с визия, да вижда и / или вижда с пословичното „око на ума“. или гледна точка, която позволява да се разбере нещо (да се надяваме). Това се занимава с гледна точка.- ~ END-NOTE: Изображение - neon_blue_eye_by_rprepository.comm