Има ли разлика между литературните термини „антропоморфизъм“ и „обективизация“?


Отговор 1:

Да, те са много различни.

Обективирането е просто определяне на всеки символ като не на главния герой в определено взаимодействие. Този, чиято гледна точка ни насърчава да видим е Субектът, а другите герои в тази сцена са (граматически) обектите. Така че да обективизирате един персонаж е просто да ги представите като Обект в тази ситуация. Възможно е главният герой на историята да бъде обективиран в определена сцена.

Антропоморфизмът описва нечовешки характер, сякаш имат човешки личностни характеристики. Много време това вероятно съвпада с превръщането им в Обект на взаимодействие, така че всъщност е обратното на обективацията, но разбира се, те изобщо не са действителни противоположности.