Има ли разлика между термините „задълбочено отчитане“ и „задълбочена журналистика“?


Отговор 1:

Има ли разлика между термините „задълбочено отчитане“ и „задълбочена журналистика“? Най-сигурно!

Имайте предвид, че едно от първите неща, които научавате в който и да е клас по журналистика, е или трябва да бъде, че като репортер е по-добре да се справите с някои основни въпроси във всяка история - кой, какво, кога, къде, защо и след това хвърляш как.

Твърде често това, което преминава като „задълбочено докладване“, просто означава да имаш няколко репортера на сцената, които ти дават „до най-малките подробности“, като същевременно пренебрегваш основните въпроси на журналистиката.

По-лошото е, че новинарските програми са „горещи”, независимо каква е тяхната мрежа. Много хора могат да гледат на тях като на задълбочени дискусии, но твърде често виждате трима или четирима души със същите възгледи, които се събират върху един човек, който има противоположно мнение. Интервютата едно на едно могат да дадат по-добри резултати, но това зависи от интервюиращия и позициите на мрежата. Ако обаче политикът не е в състояние да премине през техните точки на разговор, това може да бъде петнадесет минути словесна тяга и париране.