Има ли разлика между "не бяха" и "не", когато се използва в подчинителното настроение?


Отговор 1:

Има разлика. Ние използваме не за настоящи насрещни обстоятелства и не са били за минали контрафактивни обстоятелства. Нека използваме изречение малко по-просто от вашия пример. , ,

Ако пътят не беше претъпкан [но е], щях да пристигна навреме. ✓Пресъществуващо насрещно състояние с позитивно последствие.

Ако пътят не беше претъпкан [но беше], щях да пристигна преди час. ✓ Минало насрещно състояние с действително последствие (не е пристигнало преди час).

Ако пътят не беше винаги претъпкан [но е така], щях да пристигна преди час. ✓Постоятелно насрещно състояние с действително последствие. Ето още един пример: Ако не бяхте майка ми [но вие сте], аз никога не бих го направила.

Ако пътят не беше претъпкан [но беше], щях да пристигна навреме. Това не е възможно - минало насрещно състояние с настъпило последствие.