Има ли разлика между сигурността на информацията и сигурността на информационната система?


Отговор 1:

Сигурността на информационната система е по-техническа и включва проектирането на системи (обикновено компютри, мрежи, софтуер за съхранение и свързани с тях софтуер и протоколи), които съхраняват или се използват за достъп до информация.

информационната сигурност е повече за политиките и процесите, правилата и процедурите, свързани с ограничаване на нежеланото разкриване на информация на всеки, който не трябва да има достъп.

@mgua


Отговор 2:

Честно казано? Нито един.

Припокриването е толкова голямо между двете, че няма реална разлика.

Само за да сте сигурни, ако търсите работа в някое от тези полета, може да искате първо да проверите коя от тях печели повече, ако това е така, и след това да се обадите само на това.

Възможно е да няма разлика изобщо, но знам, че в някои страни, наричащи себе си „консултант“, вместо „разработчик“, може да направи значителна разлика в заплатата или почасовата ставка, въпреки че в крайна сметка можете да направите абсолютно същото.