Има ли разлика между пречистена вода и ултра дестилирана вода?


Отговор 1:

Да. Дестилираната вода е 100% чиста вода. Той е превърнат в пара и след това се кондензира, така че всичко с по-висока точка на кипене от водата е отстранено.

Пречистената вода не е чиста вода. Някои от замърсителите са отстранени, не всички. Зависи кой „пречистен процес“ е използван, за да се установи колко чиста е водата.

Водите от чешми и бутилки съдържат много химикали (включително добавен хлор и флуорид) и замърсители като пластмаса и пестициди. В резултат на това на пазара бяха въведени много различни методи за пречистване на водата.

Имате водни филтри и обратна осмоза, за да назовем няколко.