Има ли разлика между различните издания на концептуалната физика на Пол Г. Хюит?


Отговор 1:

Да, има, не съм разгледал задълбочено всички подробности, но разликата им е в размера на книгите за 9-то издание и 10-то издание. Деветото издание се различава по-силно по това, че не е много ясно с формулите на физиката (формулите в 9-то са бележка под линия в долната част на страницата) за разлика от десетото, което ги излага във всяка глава, удебелено в абзац. И двете книги нямат решения на въпросите в края на главата. Но по-новите издания го правят. Медийното актуализиране 10-то издание и редовното 10-то издание са една и съща книга, но актуализацията на медиите е по-евтина вероятно, защото жълтата лента в горния ъгъл не изглежда толкова хубава, колкото обикновеното 10-то издание. Прочетох второто издание преди, не го купувайте. Не е лошо, но писането определено се подобри след 1-во издание. Ако искате да спестите пари, отидете за десетото издание. Ако искате книга с решение на въпроса в края на главата в задната част на книгата и евентуално да имате нов материал, отидете за 11-то. Имайте предвид, тъй като физиката е основополагаща наука, класическите понятия никога няма да се променят.