Има ли разлика между трибунал и арбитражен съд?


Отговор 1:

Трибунал, обикновено е създаване на статут. Подобно на Централния административен трибунал, Железопътния съд за искове, Трибунал за данък върху доходите и др. От друга страна, Арбитражният трибунал не е законен трибунал, а се създава по споразумение между страните. Арбитражният съд обикновено се състои от повече от един арбитър. Ако е избран само един арбитър за решаване на споровете между страните, той / тя се нарича единствен арбитър. Ако е повече от един, той се нарича Арбитражен съд.