Има ли някаква разлика между сензорните неутрони и сензорните клетки?


Отговор 1:

"Сензорна" или друга дума обикновено се използва в невронауката, за да посочи каквато и да е информация или сигнал се предава от някакви органи или клетки към централния процесор на тялото I.e мозък и гръбначния мозък

Като цяло, когато говорим за сензорни клетки, това означава, че говорим за сензорни неврони, но всеки път това не е вярно. За сензорната клетка може да се говори и в различни аспекти на клетки като мускули или всякакви клетки или органи на invitro.

Но неврон е различен от нормалните клетки по много начини, като невронът няма центриола в него, невроните са най-дългите клетки на нашето тяло, невроните имат способността да откриват, предават, да провеждат каквато и да е информация, невроните нямат сила на регенерация, поради липса на центриол и др


Отговор 2:

Да, те са различни.

  • Сетивните клетки имат рецептори. Сензорният рецептор е сетивният нерв, завършващ, който реагира на стимул.

Сетивният нерв / неврон е нерв, който носи сензорна информация към централната нервна система (ЦНС). Това е затворен, подобен на кабел сноп от аферентни нервни влакна (аксоните на сензорните неврони) в периферната нервна система (PNS)

  • Тези влакна свързват сензорните рецептори на повърхността на тялото или в тъканите към съответните вериги за обработка в ЦНС.

Така че по същество сетивните клетки са свързани с ЦНС чрез сетивни нерви

Радвам се да помогна!


Отговор 3:

Да, те са различни.

  • Сетивните клетки имат рецептори. Сензорният рецептор е сетивният нерв, завършващ, който реагира на стимул.

Сетивният нерв / неврон е нерв, който носи сензорна информация към централната нервна система (ЦНС). Това е затворен, подобен на кабел сноп от аферентни нервни влакна (аксоните на сензорните неврони) в периферната нервна система (PNS)

  • Тези влакна свързват сензорните рецептори на повърхността на тялото или в тъканите към съответните вериги за обработка в ЦНС.

Така че по същество сетивните клетки са свързани с ЦНС чрез сетивни нерви

Радвам се да помогна!