Магистърили диплом за диплом? Каква е разликата между тях?


Отговор 1:

Ако не сте завършили по-ниска степен отидете за дипломиране, защото тя има равни възможности като бакалавърска степен по-малко време, а в друг случай, ако сте завършили дипломирането и мисленето си за подобряване на уменията си в определена област или Учителят е добър избор.

Някои ключови разлики

Надявам се, че ще ви е от полза!!!!!!