Фрази: Има ли практическа разлика между "повече от достатъчно" и "повече от изискваното"?


Отговор 1:

"повече от достатъчно" е израз, показващ пълна удовлетвореност или весело удовлетворение .. По празничен повод се сервират сладкиши. Това ви беше донесено за трети път и те настояват да имате още един. Коремът ви вече е пълен. Казвате това, „достатъчно е достатъчно“, което също означава същото.

В състезание, след като изядете 14 бездейства, може да забележите това.

Това е под формата на прекомерно хваление.

„повече от изискваното“ означава току-що достигнато целта. Един кандидат току-що отбеляза 37% (където 35% е бил целта) и беше обявен за успешен или квалифициран. Изразява: „просто щастлив“. Още един пример е „просто преминаване“ или „целева конкуренция“