Тамилски (език): Каква е разликата между Ner-isai venba и Inn-isai venba?


Отговор 1:

edhugai

обикновен

thanichol

настроение

http://tawp.in/r/5wt

Преминете през улука
Трава манга Poisonum - в таксата
Успех на всички вас.

edhugai

thanichol

http://tawp.in/r/87o

Кой е като, кой е Inkamalathayareyunnayi тамил
Vaikkallakkayar kalonerzayyar kalonerzayyar kalinarcayar kalinarcayar kalinarkaiyar друг човек, живеещ в саргакадай.