Разликата между настоящите възрасти на А и Б е 4 години. Съотношението на възрастта им след 5 години ще бъде 9: 8. Каква е настоящата ера на А?


Отговор 1:

Разликата между настоящите възрасти на А и Б е 4 години. Съотношението на възрастта им след 5 години ще бъде 9: 8. Каква е настоящата ера на А?

Приятели ...!

Нека си представим, че сегашната ера на A е x и на B е y.

Разликата между настоящите възрасти на А и Б е съответно 4 години

x - y = 4

x = 4 + y ... Eq..1

Съотношението на възрастта им след 5 години ще бъде 9: 8

След 5 години съответните им възрасти ще бъдат x + 5 и y + 5

(x + 5) / (y + 5) = 9/8

Кръстосано умножение

9 (y + 5) = 8 (x + 5)

9y + 45 = 8x + 40

9y - 8x = 40 - 45

9y - 8x = - 5 ... Eq..2

Сега поставяме стойността на x от уравнение 1 до уравнение 2

9y - 8x = - 5

9y - 8 (4 + y) = - 5

9y - 32 - 8y = -8

9y - 8y = 32 - 8

y = 24

Настоящата възраст на B е 24 години

Сега заместване на производната стойност на y в уравнение 1, за да получите стойност на x или настоящата епоха на A

x = 4 + y

x = 4 + 24

x = 28

Настоящата възраст на А е 28 години.

Отговор на настоящата възраст на А е 28 години

Нека проверим верността на отговора, като намерим разликата във възрастта, която трябва да бъде 4 години

x - y = 4

28-24 = 4

4 = 4

Значи отговорът е правилен