Кои са добрите примери за разликата между бедствие и опасност?


Отговор 1:

Разликата е в изобилието от „рискови елементи“ и тяхната уязвимост.

Пример:

Земетресение е опасност

Земетресение, което се случва в голям град, причиняващо смъртта и разрушенията, е катастрофа. Елементите в риск тук са хора и сгради. уязвими са от земетресения.

Земетресението, станало в пустинята, където не живеят хора и няма скъпа инфраструктура, няма да причини катастрофа.


Отговор 2:

Опасността е потенциал да причини вреда. Например използването на ядрена енергия за производство на електроенергия има възможност нещо да се обърка и да причини вреда на хората и околната среда.

Катастрофа е събитие, при което опасността се е превърнала в реалност. Напр. Ядрената авария във Фукушима, при която хората и околната среда всъщност са били наранени.