Каква точно е разликата между променлива и обект в Java?


Отговор 1:

Променлива е всичко, което може да се промени, т.е. няма фиксирана стойност. Обектът е екземпляр от клас и на променлива може да бъде присвоена препратка към обекта. Например:

foo = нов MyClass ();

Тук foo е променлива и препраща към обект, който е екземпляр на MyClass. Обърнете внимание, че типът на променливата трябва да съответства на този на нейното задание, така че foo трябва да бъде дефиниран като MyClass (или някакъв друг клас, от който се извлича MyClass, например Object).

Можете да го мислите в некомпютърни условия - обектът е нещо, докато променливата е нещо, което насочва към нещата (не е строго правилно, но е малко така).


Отговор 2:

Обектът е група от променливи, които ни помагат да идентифицираме едно цяло еднозначно.

Например, помислете за обект на лице.

Лице p = ново лице ();

и променливите в класа на лицата като име, възраст, пол, адрес, заплата и т.н.

Винаги, когато създадете обект, ще му бъде предоставено пространство за памет и този обект ще има свои собствени стойности за име, възраст, пол и т.н.

като име = "Дийпак Кашяп"

възраст = 25;

пол = "мъж";

и т.н.


Отговор 3:

Обектът е група от променливи, които ни помагат да идентифицираме едно цяло еднозначно.

Например, помислете за обект на лице.

Лице p = ново лице ();

и променливите в класа на лицата като име, възраст, пол, адрес, заплата и т.н.

Винаги, когато създадете обект, ще му бъде предоставено пространство за памет и този обект ще има свои собствени стойности за име, възраст, пол и т.н.

като име = "Дийпак Кашяп"

възраст = 25;

пол = "мъж";

и т.н.


Отговор 4:

Обектът е група от променливи, които ни помагат да идентифицираме едно цяло еднозначно.

Например, помислете за обект на лице.

Лице p = ново лице ();

и променливите в класа на лицата като име, възраст, пол, адрес, заплата и т.н.

Винаги, когато създадете обект, ще му бъде предоставено пространство за памет и този обект ще има свои собствени стойности за име, възраст, пол и т.н.

като име = "Дийпак Кашяп"

възраст = 25;

пол = "мъж";

и т.н.