Каква е разликата между гравитационното поле и гравитационните вълни?


Отговор 1:

Гравитационната вълна е като гравитационно поле, както електромагнитната вълна е към електростатичното поле. Тоест, ако имате едно количество електрически заряд (ср. Маса) на едно място, то създава около него постоянно гравитационно (електростатично) поле, което привлича или отблъсква други заряди (привлича други маси - няма отблъскване).

Ако обаче разпределението на заряда (масата) се промени или се движи внезапно, полето не може да се промени моментално - по-скоро промяната се движи навън като вълна със скоростта на светлината (същото).

От http://www.tapir.caltech.edu/~teviet/Waves/empulse.html.


Отговор 2:

„Полето“ е нещо, което има някаква определена стойност във всеки даден момент от пространството и времето. Чуваме много за „електромагнитни“ или „гравитационни“ полета, но неща като температура, налягане и т.н. също са напълно добри полета.

Помислете за повърхността на равна, спокойна, езеро (или равна, гладко течаща река). Това е като гравитационно / ЕМ / каквото и да е поле. След това кажете, че хвърляте камък. Това създава промяна в повърхността на езерото / реката, която се изтръгва навън с някаква скорост, като потенциално се отразява на нещата, докато преминава. Това е като гравитационно / ЕМ / каквото и вълни.

Като конкретен пример: Земята има (повече или по-малко) статично гравитационно поле, т.е. не се променя много. Издърпахме се към повърхността на Земята с постоянна сила. Но какво ще стане, ако половината свят внезапно се откъсне и излети в космоса? Ясно е, че това би повлияло на гравитационното поле, което чувстваме, както и на други места. Тези промени обаче няма да се усетят веднага; ако бяхте на Луната например, щяхте да имате няколко секунди, преди да забележите някаква промяна, защото промените все още не биха ви „изтръгнали“. Тези разпространяващи се промени са гравитационните вълни.

Ето някои полета и свързаните с тях вълни.

Електромагнитно поле: светлина / радио / рентген / и т.н. вълни. Височина на водата: редовни стари вълни. Налягане на въздуха: звукови вълни.

Причината, поради която има толкова много бръмчащи гравитационни вълни, е, че гравитацията е толкова слабо взаимодействие. Необходимо е огромно събитие, за да направим гравитационните вълни достатъчно големи, за да можем да измерваме и дори тогава е изключително трудно. Въпреки това, хората в LIGO най-накрая го направиха миналата година, така че хората са доста развълнувани!


Отговор 3:

Gravitationalfieldistheforceofgravitythatisfeltatalocation.Itcanbemeasuredbytheaccelerationofafreefallingmassinvacuum.Thegravitationalfieldatthesurfaceofearthisabout9.8m/s2.Gravitational field is the force of gravity that is felt at a location. It can be measured by the acceleration of a free falling mass in vacuum. The gravitational field at the surface of earth is about 9.8 m/s^2.

Помислете за повърхността на равна, спокойна, езеро (или равна, гладко течаща река). Това е като гравитационно / ЕМ / каквото и да е поле. След това кажете, че хвърляте камък. Това създава промяна в повърхността на езерото / реката, която се изтръгва навън с някаква скорост, като потенциално се отразява на нещата, докато преминава. Това е като гравитационно / ЕМ / каквото и вълни.

Като конкретен пример: Земята има (повече или по-малко) статично гравитационно поле, т.е. не се променя много. Издърпахме се към повърхността на Земята с постоянна сила. Но какво ще стане, ако половината свят внезапно се откъсне и излети в космоса? Ясно е, че това би повлияло на гравитационното поле, което чувстваме, както и на други места. Тези промени обаче няма да се усетят веднага; ако бяхте на Луната например, щяхте да имате няколко секунди, преди да забележите някаква промяна, защото промените все още не биха ви „изтръгнали“. Тези разпространяващи се промени са гравитационните вълни.

Ето някои полета и свързаните с тях вълни.

Електромагнитно поле: светлина / радио / рентген / и т.н. вълни. Височина на водата: редовни стари вълни. Налягане на въздуха: звукови вълни.

Причината, поради която има толкова много бръмчащи гравитационни вълни, е, че гравитацията е толкова слабо взаимодействие. Необходимо е огромно събитие, за да направим гравитационните вълни достатъчно големи, за да можем да измерваме и дори тогава е изключително трудно. Въпреки това, хората в LIGO най-накрая го направиха миналата година, така че хората са доста развълнувани!