Какво е търсенето? Каква е разликата между търсенето и желанието?


Отговор 1:

В обикновения смисъл търсенето означава ефективно желание, но в икономиката търсенето означава ефективно желание, т.е. Желание + Покупателна сила.

Според Penson Търсенето предполага три неща -

1.Изисква да притежава нещо

2.Мекси за закупуването му.

3. Готовност за средства за закупуването му.

Например желанието на учителя да купи самолет, но това е само неговото желание, те не могат да си го позволят, това не изисква.

Но ако някой бизнесмен иска да купи самолет и има пари да купи тези неща, това се нарича търсене.