Каква е разликата между iPod и iPad?


Отговор 1:

IPad и IPod и двете са продукти на Apple. Apple има големи пазарни дялове в цял свят. Всички продукти на Apple са много скъпи и надеждни. Преди да обсъдим разликата между IPad и IPod, нека да видим техните определения.

IPad е тънък таблетен компютър с широк екран, който се произвежда от Apple. Той има многофункционални характеристики, които придават желано значение на използването му.

Разлика между IPad и IPod - ResearchPedia.Info