Каква е разликата между „критично състояние“ и „животозастрашаващо“? https://www.yahoo.com/gma/man-pushes-random-passerby-front-oncoming-truck-downtown-111703597--abc-news-topstories.html


Отговор 1:

Обикновено това е "критично" или "тежко" състояние. И двете означават, че имате работа с нещо „животозастрашаващо“. Критичното състояние означава, че човек все още не е наистина стабилен и може да умре. Състояние на гроба означава, че те са изключително нестабилни и има вероятност да умрат.

Бях вписан в тежко състояние след катастрофа с мотоциклет, лекарите не очакваха да преживея нощта. Той беше надстроен около три дни по-късно до критично състояние и след това отново подобрен до стабилно, но сериозно състояние.