Каква е разликата между бюрокрацията и демокрацията?


Отговор 1:

Бюрокрацията е особен тип административен апарат на корпорация, правителство, религия, военна или друга организация. Демокрацията е форма на управление, при която лидерството се избира чрез гласуване от населението, което се управлява.

Въпросът предполага, че бюрокрацията и демокрацията са алтернативи една на друга, но не са. Бюрокрацията в управлението е как са организирани изпълнителните агенции на правителството - йерархично, работещи по формални правила и персонал от кариерни специалисти, които са обучени в различни технически специалности. Демокрацията е начин за избор на лидери на правителството, като лидерите са начело на правителството (президент, премиер, премиер и др.) И законодателите, които приемат законите, чрез които ръководителят на правителството управлява.

При демократично правителство може да съществува бюрокрация (всъщност бих казал, че бюрокрацията е необходима за демократичното управление, за да се гарантира, че всички граждани получават еднакво отношение). Той обаче може да съществува и при авторитарно правителство, в което няма истински, свободни избори, а лидерите се избират от мощна група от индивиди (една политическа партия, военна хунта, теокрация и др.). Бюрокрацията е инструмент за изпълнение на закони, независимо дали законът се основава на демократични процеси или диктаторски постановления.