Каква е разликата между кръглост и закръгленост?


Отговор 1:

Двата термина често се използват взаимозаменяемо. Това е така, защото за измерване на закръглеността се определя кръговата повърхност на контура на повърхността. Може обаче да се разбере, че докато закръглеността изразява определена геометрична форма на тяло във всичките три измерения, кръговият контур или кръговитост е характерната форма на периферията на плоска фигура.

Вижте за повече подробности: Измерване на циркулярността


Отговор 2:

Може да се разбере, че закръглеността изразява определена геометрична форма на тяло на въртене във всичките три измерения, кръговият контур е формата на характеристиките на цялата периферия на плоска фигура.

Закръглеността се определя като условие на повърхност на въртене, при което всички точки на повърхността, пресечени от всяка равнина, перпендикулярна на обща ос, са на еднакво разстояние от оста (или центъра).

Циркулярност е, когато всички точки на повърхността на въртене във всяко напречно сечение са на едно и също разстояние от обща ос или централна точка. Повърхността на въртене може да бъде цилиндър, сфера или конус. Циркулярността е контрол на формата. Контролът на циркулацията (д) определя колко напречните сечения на повърхността на въртене на реална част могат да варират в зависимост от идеален кръг.