Каква е разликата между "механика" и "динамика"?


Отговор 1:

Механиката се занимава с всички взаимодействия между тялото със сили и произтичащото от него движение на тялото. Целта му е да се предвиди естеството на движение и почивка под действието на силите.

Механиката е по-широка област на изучаване, състояща се от динамика и статика.

Статиката разглежда телата в покой или равномерно движение, т.е. равновесие. Нетната сила, действаща върху тялото, ще бъде нулева.

Динамиката се занимава с движещи се (ускоряващи) тела и силите, действащи върху тях. Динамиката отново е класифицирана като

  • Кинематика, която се занимава с движението (изместване, скорост, ускорение) самостоятелно, без да се вземат предвид, силите, отговорни за движението. Кинетика, която се занимава с действителните сили, които причиняват движението. Това използва главно принципа на д'амберт. (F = ma)