Каква е разликата между многоспециализираните и суперспециализираните болници?


Отговор 1:

1) Суперспециализирана болница се определя като болница, която се занимава предимно и изключително с грижите и лечението на пациентите, страдащи от конкретно заболяване. Те предлагат специализирани услуги на своите пациенти.

http: //www.consumer-voice.org/co ...

2) многопрофилна

игра

прилагателно mul · ti · spe · cial · ty \ -ˈspesh-əl-tē \

Медицинско определение за мултиспециализъм

  1. : предоставяне на услуга в или персонал от членове на няколко медицински специалности