Каква е разликата между взаимно перпендикулярно и перпендикулярно?


Отговор 1:

Перпендикуляр е термин, означаващ ъгъл 90 °.

Никога не казваме, че дадената линия е перпендикулярна. Вместо това казваме, че дадената линия е перпендикулярна на някаква референция.

Например: x = 0 е перпендикулярно на оста x.

Тук взаимно перпендикулярно означава, когато говорим за повече линии и права е перпендикулярна на друга линия, тогава тя също е перпендикулярна на първа линия.

Например: осите x и y са взаимно перпендикулярни една на друга.


Отговор 2:

Когато различни линии или равнини се пресичат помежду си под ъгъл от 90 градуса, тогава казваме, че тези линии или равнини са взаимно перпендикулярни. Например x-ос, y-ос и z-ос са взаимно перпендикулярни оси. Но когато има референтна равнина или права, всяка друга линия или равнина, която прави ъгъл от 90 градуса спрямо нея, се наричат ​​перпендикулярно на тази линия или равнина, в противен случай те не са перпендикулярни. Например разгледаме правоъгълен триъгълник ABC, в който AB е основата, AC е височина и BC е хипотенуза, тогава казваме, че AC е перпендикулярна на AB и BC, а остър ъгъл към AB, което означава, че BC не е перпендикулярно на AB.


Отговор 3:

Когато различни линии или равнини се пресичат помежду си под ъгъл от 90 градуса, тогава казваме, че тези линии или равнини са взаимно перпендикулярни. Например x-ос, y-ос и z-ос са взаимно перпендикулярни оси. Но когато има референтна равнина или права, всяка друга линия или равнина, която прави ъгъл от 90 градуса спрямо нея, се наричат ​​перпендикулярно на тази линия или равнина, в противен случай те не са перпендикулярни. Например разгледаме правоъгълен триъгълник ABC, в който AB е основата, AC е височина и BC е хипотенуза, тогава казваме, че AC е перпендикулярна на AB и BC, а остър ъгъл към AB, което означава, че BC не е перпендикулярно на AB.