Каква е разликата между NO и NC клапаните?


Отговор 1:

НОРМАЛНО ОТВОРЕН КЛАПАН;

НЕ клапан се използва за предпазно устройство. Използва се за поддържане на ниско налягане в системата. Нито един клапан не позволява на течността или газа да протичат при обичайни обстоятелства. Когато системата изгради налягане, вентилът се изключва, за да поддържа и регулира налягането в системата. При екстремно над налягане клапанът ще се затвори почти изцяло.

НОРМАЛНО ЗАКЛЮЧЕН КЛАПАН;

NC клапан, използван за аварийна безопасност. Когато налягането в системата е над налягането, клапанът ще бъде отворен, за да се гарантира безопасността. След налягането в нормално състояние той ще бъде автоматично затворен. Пружината се използва, за да остане затворена.

Най-добър късмет