Каква е разликата между регистър и жаргон?


Отговор 1:

В езикознанието регистърът се отнася до многообразието от език, използван в определена социална обстановка или по конкретна причина. Например, официалната граматика е по-вероятна при интервю за работа, отколкото в случайна обстановка. [1]

Жаргонът е специализираната терминология на дадена дисциплина или професия. Регистърът, както се използва по-горе, например е част от жаргона на лингвистите. Вокален треньор използва думата регистър съвсем различно.

Така например, ако сте инженер-механик с магистърска степен от престижно училище и зашеметяващи препоръчителни писма, подходящият регистър при интервю за позиция във вашата област би включвал използването на някакъв инженерен жаргон, когато е необходимо, особено в отговор на конкретен въпрос, да речем, относно съдържанието на магистърската ти теза, но би било грешка да навлезете колкото се може повече технически жаргон във всеки отговор.

Желаният регистър по време на забавна вечер с приятели, които не са инженери, би бил по-малко официален и вероятно не включва изобщо инженерни жаргони.

Бележки под линия

[1] Какво е регистър в лингвистиката? | eNotes