Каква е разликата между науката, инженерството и технологиите?


Отговор 1:

В много общ смисъл основната наука се отнася до практиката или откриването на нови теории (базирани на научни изследвания или практика), които биха могли да бъдат полезни за Вселената, докато инженерството е областта, в която теориите могат да бъдат модифицирани или направени по-полезни за практически цели. И технологията е приложението както на науката, така и на инженерството. И така, и трите са свързани в някои аспекти.


Отговор 2:

Инженерингът може да се разглежда като приложение на науката, а технологията включва инструментите, които инженерите използват за изграждането на нещата и изработването на нещата, докато той обхваща и инструментите, които учените използват за научни изследвания.

Инженеринг срещу науката - разликите, приликите и припокриването

Инженеринг срещу науката - разликите, приликите и припокриването