Каква е разликата между сфера, сфероид и елипсоид?


Отговор 1:

Просто обяснение би било това

  • сфера е перфектно сферична с еднакъв диаметър във всички посоки. сфероидът може да бъде всичко, което преобладава като сфера, но някои диаметри ще бъдат различни от други. Земята е сфероид. Радиусът на екватора е предимно еднакъв по целия път на земята, но радиусът, измерен към северния и южния полюс, е по-малък. След като предимно заоблен предмет вече не прилича много на сфера, той се превръща в елипсоид.

За по-технически отговор вижте отговора на Деб П. Чоудъри над или под този в темата.


Отговор 2:

Елипсоид

(x / a) ^ 2 + (y / b) ^ 2 + (z / c) ^ 2 = 1 се казва сфероид, ако две от полуосите a, b и c са равни.

Този сфероид се нарича пролат или пролат, тъй като най-малкият е различен от другите два или най-големият е различен от другите два. Обърнете внимание, че това не са нищо друго освен онези елипсоиди, които се получават чрез завъртане на елипса около неговата малка ос или около основната му ос.

Един сфероид се превръща в сфера, когато всички полуоси са равни и той се превръща в радиус на сферата.