Какво е очаквания и какво е изброеност и разликата между тях (ако има такива)?


Отговор 1:

Списъкът е предназначен за предлагани на пазара лекарства / ваксина. Като има предвид, че очакванията се извършват за лекарство / ваксина, което все още е в клинични фази. За изброяване се отнасят общо три документа за етикетиране, т.е. USPI, EU SPC & CCSI / CCDS. Въпреки това, съгласно конвенцията на клиента / спонсора, понякога се включват и JPI (японски пакет за вмъкване) или канадски пакет. От друга страна, за очакваност, IB (брошура на следователя) е посочен като документ за етикетиране.