Какво е религия? Каква е разликата между религия и общност?


Отговор 1:

Фантастичен въпрос!

Религията е система от вярвания и практики, която има общо с Бога или с боговете и с морала (кое е правилно и кое не е наред). Общността е група от хора, които споделят нещо общо.

Понякога религията и общността могат да бъдат използвани да означават едно и също нещо. Ако се опитвате да класифицирате хората, така че да можете да се отнасяте по различен начин (това може да бъде благоприятно или неблагоприятно лечение), можете да ги класифицирате според религията, която следват.

Например, последователите на някои религии може би са били третирани лошо в миналото от мнозинството. Така че правителството може да избере да окаже специална помощ на последователите на тази религия. Думата, която правителството използва, за да обозначи всички тези последователи, е „общност“. И така, тяхната религия е същата като тяхната общност.