Каква е основната разлика между носещата конструкция и конструкцията на рамката?


Отговор 1:

СТРУКТУРА НА ПОВЕЧЕСТВАНЕТО

Носещата конструкция прехвърля товара по фундамента по този начин,

Плоча -> Стена -> Фондация.

Основата на носещата конструкция е направена с каменна зидария или с камък, които носят целия товар, идващ от стената.

Стената, която всъщност е носещ товар.

Проблемът е също, че когато други стени се срутят при всяка ситуация, тогава цялата структура ще се срути.

  • Конструкцията на носещия лагер не се представя много добре при земетресение, но това не означава, че цялата конструкция на носещия лагер ще се срути в бъдеще.
  • Тадж Махал е най-добрият пример за носеща конструкция.

Но проблемът е труда труд е увеличаване и Материал като тухла също се изисква в Количество.

В случай на носеща конструкция.

СТРУКТУРА НА РАМКАТА

Плоча -> Греда-> Колона-> Фондация

Гредата е опорна за плочата, така че е необходимо огъване и срязване на плоча.

Колона, която взема компресионна сила.

НАДЯЗАМ МОЯ ОТГОВОР ЩЕ ВИ ПОМОЩ.


Отговор 2:

Останалите отговори са добре обяснени фактите и цифрите, ето нещо допълнение към тези отговори:

Носеща стена или носеща стена е стена, която носи товар, опиращ се върху нея, като пренася тежестта си към фундаментна конструкция. Материалите, които най-често се използват за изграждане на носещи стени в големи сгради, са бетон, блок или тухла.

Рамковите конструкции са конструкциите, които имат комбинация от греда, колона и плоча, за да устоят на страничните и гравитационните натоварвания. Тези структури обикновено се използват за преодоляване на големите моменти, развиващи се поради приложеното натоварване.

1. Твърда структура на рамката

Кои са допълнително разделени на:

  • Пин завърши Fixed приключи

2. Оформена структура на рамката

Което допълнително се подразделя на:

  • Кадри с задвижване Портални рамки

Определение, видове рамкови структури

Вижте тук горе вдясно е натоварването на чертежа се прехвърля през стената, която е натоварваща структура, а от лявата ръка тегленето на товара се прехвърля през колоните на рамката, така че нейната структура на рамката.


Отговор 3:

Останалите отговори са добре обяснени фактите и цифрите, ето нещо допълнение към тези отговори:

Носеща стена или носеща стена е стена, която носи товар, опиращ се върху нея, като пренася тежестта си към фундаментна конструкция. Материалите, които най-често се използват за изграждане на носещи стени в големи сгради, са бетон, блок или тухла.

Рамковите конструкции са конструкциите, които имат комбинация от греда, колона и плоча, за да устоят на страничните и гравитационните натоварвания. Тези структури обикновено се използват за преодоляване на големите моменти, развиващи се поради приложеното натоварване.

1. Твърда структура на рамката

Кои са допълнително разделени на:

  • Пин завърши Fixed приключи

2. Оформена структура на рамката

Което допълнително се подразделя на:

  • Кадри с задвижване Портални рамки

Определение, видове рамкови структури

Вижте тук горе вдясно е натоварването на чертежа се прехвърля през стената, която е натоварваща структура, а от лявата ръка тегленето на товара се прехвърля през колоните на рамката, така че нейната структура на рамката.


Отговор 4:

Останалите отговори са добре обяснени фактите и цифрите, ето нещо допълнение към тези отговори:

Носеща стена или носеща стена е стена, която носи товар, опиращ се върху нея, като пренася тежестта си към фундаментна конструкция. Материалите, които най-често се използват за изграждане на носещи стени в големи сгради, са бетон, блок или тухла.

Рамковите конструкции са конструкциите, които имат комбинация от греда, колона и плоча, за да устоят на страничните и гравитационните натоварвания. Тези структури обикновено се използват за преодоляване на големите моменти, развиващи се поради приложеното натоварване.

1. Твърда структура на рамката

Кои са допълнително разделени на:

  • Пин завърши Fixed приключи

2. Оформена структура на рамката

Което допълнително се подразделя на:

  • Кадри с задвижване Портални рамки

Определение, видове рамкови структури

Вижте тук горе вдясно е натоварването на чертежа се прехвърля през стената, която е натоварваща структура, а от лявата ръка тегленето на товара се прехвърля през колоните на рамката, така че нейната структура на рамката.